ساکولت استیل فشار قوی ساکت

 

ساکولت استیل فشار قوی ساکت یکی از انواع اتصالات پرکاربرد در صنعت لوله‌کشی است که به انواع مختلف اتصالات دنده‌ای استیل، اتصالات فشار قوی استیل و اتصالات صنایع غذایی استیل تقسیم می‌شوند. در این میان، اتصالات فشار قوی استیل، خود نیز دو بخش استیل فشار قوی ساکت و استیل فشار قوی دنده ای را شامل می‌شود. اتصالات استیل فشار قوی ساکت، انواع متنوعی همچون زانو استیل فشار قوی ساکت، سه راهی استیل فشار قوی ساکت، مهره ماسوره استیل فشار قوی ساکت، درپوش استیل فشار قوی ساکت، بوشن استیل فشار قوی ساکت، سردنده استیل فشار قوی ساکت، روپیچ توپیچ استیل فشار قوی ساکت، نیپل استیل فشار قوی ساکت، مغزی استیل فشار قوی ساکت، سه راهی استیل فشار قوی ساکت، تبدیل استیل فشار قوی ساکت، زانو چپقی استیل فشار قوی ساکت، ساکولت استیل فشار قوی ساکت، تردولت استیل فشار قوی ساکت و ولدولت استیل فشار قوی ساکت را شامل می‌شود.

کاربرد ساکولت استیل فشار قوی ساکت

ساکولت استیل فشار قوی ساکت از انواع اتصالات استیل فشار قوی می‌باشد که از خانواده اتصالات O-LETها هستند. ساکولت استیل فشار قوی ساکت به منظور انشعاب گیری از لوله ها در صنایعی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این انشعاب‌ها به منظور انشعاب گرفتن از ‌لوله‌های معمولا سایز بالا مورد مصرف قرار می‌گیرند. همچنین، یک سر آن به صورت منحنی شکل است که این توانایی را به اتصالات می‌دهد تا بتواند روی لوله از سایز 2 اینچ الی 32 اینچ کاور شود و عمل انشعاب گیری را انجام دهد.

کلمات کلیدی: 

اتصالات فشار قوی

اتصالات تایوان

اتصالات T

Fitting 3000

ساکولت